เพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการ

หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ หรือคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เราขอแนะนำท่านให้รู้จักกับ " RISMEP " (Regional Integrated SME Promotion Mechanism) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจแบบครบวงจร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตลาด การขนส่ง ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้เราเป็นผู้ช่วย แล้วจะรู้ว่าเรื่องธุรกิจ มันไม่ยากอย่างที่คิด

RISMEP Version2

RISMEP มัชชาดาไหมไทย

RISMEP บ้านครัวไทย

RISMEP กุยช่ายหยก

RISMEP นิเวทย์กระเทียมดอง

RISMEP

รับชมทั้งหมด


E-News


ไฟล์ Download


วิธีการลงเข้าใช้งานในระบบ RISMEP สำหรับที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ


ข่าวสาร


ศภ.1 กสอ. จับมือ สอจ.เชียงราย จัดพิธีลงนาม MOU เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในนาม "RISMEP จังหวัดเชียงราย" ผนึกกำลัง 20 หน่วยงาน เชื่อมโยงบริการต่างๆ ให้ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายสามารถเข้าถึงได้อย

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:17 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. ร่วมงานพิธีการลงนามความร่วมมือเครือข่าย RISMEP จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศภ.1 กสอ. กับ สอจ. เชียงราย ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับเครือข่าย การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เครือข่าย RISMEP ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 13 หน่วยงาน , ภาคเอกชน จำนวน 2 หน่วยงาน , สถาบันการศึกษา จำนวน 2 หน่วยงาน และสถาบันการเงิน จำนวน 3 หน่วยงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการให้บริการ และมีความยินดีที่จะร่วมกันบูรณาการผลักดันให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ซึ่งนอกจากจะเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวแล้วยังได้รับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ จากวิทยากรผู้ทรงความรู้ และได้เข้ารับบริการต่างๆ ของหน่วยงานผู้ให้บริการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มาร่วมออกบูธภายในงาน เพื่อให้บริการและเชื่อมโยงบริการต่างๆ ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

ปั้น SMEs ให้ก้าวไกล ด้วยพลังเครือข่าย RISMEP บุรีรัมย์

16 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:44 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

16 กรกฎาคม 2563 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จัดประชุมเครือข่าย Rismep จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายไพชยนต์ เจริญไชยศรี อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม ภายใต้การประชุมดังกล่าว ผู้แทน กข.กสอ. ได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ Rismep และนำเสนอ Rismep Application ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ จากนั้น ผู้แทน ศภ.6 ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งแนวทางการจัดทำ Success Case และกิจกรรมสัมพันธ์ของเครือข่าย โดยสมาชิกเครือข่ายเห็นชอบแผนปฏิบัติการ และเสนอให้เพิ่มสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมเครือข่ายด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 คน ประกอบด้วยหน่วยงาน BDSP 15 หน่วยงาน และที่ปรึกษาธุรกิจ (SP) จำนวน 7 คน

อ่านต่อ

ศภ.1 กสอ. สานต่อนโยบาย "ปรุง" ลงพื้นที่เดินหน้าขยายเครือข่าย RISMEP จังหวัดลำปาง เตรียมขับเคลื่อนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แบบบูรณาการ

2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:25 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 : จังหวัดลำปาง นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดประชุมเตรียมความพร้อมสร้างเครือข่ายสนับสนุน SMEs จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในพื้นที่ถึงการดำเนินงานโครงการ RISMEP และหารือถึงศักยภาพของพื้นที่ ทั้งข้อมูล SMEs ข้อมูลหน่วยงาน และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม ได้ให้ข้อคิดเห็น และร่วมเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และ นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อสจ.ลำปาง ในนามผู้รับผิดชอบหลักในการขยายพื้นที่ กล่าวในที่ประชุมว่า พร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างเครือข่าย RISMEP ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศภ.1 กสอ. ด้วยความยินดียิ่ง พร้อมกับจะนำเรียนรายละเอียดโครงการ RISMEP ให้ผู้ว่าราชการ ทราบต่อไป การประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน 5 หน่วยงาน ดังนี้ ศภ.1 กสอ. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ธนาคาร SME D Bank สาขาลำปาง ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร จังหวัดลำปาง และ ศว.กสอ.

อ่านต่อ

“RISMEP ศรีสะเกษ เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย พร้อมระดมความคิด เพื่อขับเคลื่อน SMEs ในพื้นที่”

2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:32 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

1 กรกฎาคม 2563 อุบลราชธานี : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศรีสะเกษร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการสร้างระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น (RISMEP) ณ โรงแรม อารยารีสอร์ทโขงเจียม ริเวอร์ไซค์ จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบ Pilot Plant ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน โดยมีนางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการโครงการ RISMEP ในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุน SMEs จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานเครือข่าย RISMEP เจ้าหน้าที่จาก สอจ. ศรีสะเกษ ศภ.7 และ กข.กสอ. จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

อ่านต่อ

อ่านต่อทั้งหมด

ปฏิทิน