เพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการ

ขอรับคำปรึกษา

หากคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจ หรือคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง เราขอแนะนำท่านให้รู้จักกับ " RISMEP " (Regional Integrated SME Promotion Mechanism) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจแบบครบวงจร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับธุรกิจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต การตลาด การขนส่ง ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้เราเป็นผู้ช่วย แล้วจะรู้ว่าเรื่องธุรกิจ มันไม่ยากอย่างที่คิด

ประกาศระบบ

RISMEP APPLICATION

RISMEP APPLICATION

RISMEP Version2

RISMEP มัชชาดาไหมไทย

RISMEP บ้านครัวไทย

RISMEP กุยช่ายหยก

RISMEP นิเวทย์กระเทียมดอง

RISMEP

รับชมทั้งหมด


E-News


ไฟล์ Download


คู่มือการใช้งานระบบ RISMEP

manualRismep.pdf

ไฟล์ Download


วิธีการใช้งานระบบ RISMEP ผ่าน APPLICATION

วิธีการใช้งาน Application 22.pdf


ข่าวสาร


กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ นำอุตสาหกรรมไทย “Fight Covid-19” แบบดีพร้อม (DIProm)

6 มิถุนายน 2564 เวลา 13:10 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ นำอุตสาหกรรมไทย “Fight Covid-19” แบบดีพร้อม (DIProm) ???? อยากรอด ต้องรู้ ✌️! ! ร่วมสู้โควิด-19 ???? สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดคลัสเตอร์โรงงาน ทั้งยังสามารถพยุงธุรกิจให้เดินต่อได้ ✌️ พบกับ #9หัวข้อที่ต้องรู้ พร้อมแนวทางการบริหารองค์กรในการลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฟังกันสด ๆ ทั้ง 5 วัน ผ่านทาง Facebook Live : DIProm Station - สถานีดีพร้อม (10-11, 14-15 และ 18 มิถุนายน 2564) ✌️ เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนและถอดบทเรียน จากสถานประกอบการที่ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 มาได้จริงในหลากหลายรูปแบบ ประยุกต์ใช้ ✅ #ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ✅ #การใช้เทคโนโลยีลดความแออัด และ ✅ #แนวปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยท่านสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจได้ด้วยตนเอง ???? ???? ลงทะเบียนเข้ากลุ่มเพื่อรับฟังความรู้และร่วมเป็นเครือข่าย #DIPromFightCovid-19 ได้ที่ https://shorturl.asia/woCIE แล้วพบกันนะคะ ???? https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZWkEylqsCaS.../viewform

อ่านต่อ

กข.กสอ. ลงพื้นที่ติดตาม RISMEP จ.สตูล

2 เมษายน 2564 เวลา 10:52 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 จ.สตูล : กบ.กข.กสอ. เข้าร่วมประชุม “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจในพื้นที่ จ.สตูล” ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย (RISMEP) สำหรับสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายรักษ์ เจริญศิริ ผกบ.กข.กสอ. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และนางสาวนวลพรรณ กาญจนนันทวงศ์ เป็นผู้กล่าวแนะนำระบบ RISMEP Application รวมถึงการหารือแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย RISMEP และเครือข่ายที่ปรึกษา SP ในพื้นที่ จ.สตูล โดยนายสิริชัย บัวมาก (SP สงขลา) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) เจ้าหน้าที่ ศภ.11 กสอ. และเจ้าหน้าที่ กข.กสอ. จำนวนทั้งสิ้น 23 คน จากนั้น ได้เข้าพบนายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล เพื่อชี้แจง และแนะนำรายละเอียดโครงการ RISMEP โดยขอความร่วมมือให้หอการค้าจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่าย และผลักดันเครือข่ายให้สามารถส่งเสริม SMEs ได้อย่างมีศักยภาพ ต่อไป

อ่านต่อ

ศภ.9 กสอ.ขับเคลื่อน RISMEP ชลบุรี มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย

10 มีนาคม 2564 เวลา 19:58 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 มอบหมายให้ นายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และ นางสาวอรพิน พุฒิพัตร์ นักวิชาการอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME (RIMEP) จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และปรับแผนกิจกรรม Action Plan การดำเนินงานโครงการ RISMEP โดยมีการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม ดังนี้ 1. การทำงานร่วมกันของเครือข่ายฯ และการฝึกอบรมในการพัฒนาการให้บริการของเครือข่าย เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการในพื้นที่ 2. การอนุมัติแผน (Action Plan) 3. การติดตามประเมินผลการทำงานของเครือข่าย 4. การพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (SP) ฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐาน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564 โดย ศภ.9 กสอ. 5. พัฒนาและผลักดันผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน โดย เครือข่าย RISMEP ชลบุรี 6. หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันช่วยเหลือ SME โดยการออกบูธช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำ (Service Conference) โดยมีสมาขิกเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 คน และมีเจ้าหน้าที่จาก กข.กสอ. เข้าร่วมชี้แจงการใช้งานระบบส่งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายต่อไป

อ่านต่อ

ศภ.1 กสอ. ลงพื้นที่สร้างเครือข่าย RISMEP จังหวัดลำปาง มุ่งใช้พลังเครือข่ายยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME

10 มีนาคม 2564 เวลา 19:57 โดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 10 มีนาคม 2564 จ.ลำปาง : นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME โดยมีนายสุภกิจ ชัยเมืองเลน ผกบ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของการจัดสัมมนา การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างแผนกลยุทธ์การให้บริการ SME ของเครือข่ายหน่วยงานให้บริการ SME จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเครือข่าย และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยรูปแบบการสัมมนา เป็นการแบ่งกลุ่ม Workshop ระดมความคิดเห็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. “พลังของเครือข่ายสู่การขับเคลื่อน SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” 2. “การวิเคราะห์ศักยภาพการให้บริการ SME เครือข่าย RISMEP ลำปาง” และ 3. “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ลำปาง” การสัมมนาในวันนี้ มีหน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน จาก 15 หน่วยงาน ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

อ่านต่อทั้งหมด

ปฏิทิน

พื้นที่

ประเภทข้อมูล