ไร่ต้นจำปาทอง ออร์แกนิค

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด กว้าง 85 CM. ยาว 110 CM. สูง 130 CM. เหมาะสำหรับการอบแห้ง อาทิ เครื่องเทศ สมุนไพร ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล สิ่งทอ และอาหารแปรรูปเป็นต้น หลักการทำงาน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีลักษณะเป็นเรือนกระจก (Greenhouse) ซึ่งหลังคาทำจากวัสดุใสเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนต ชนิดเคลือบสารป้องกันแสงยูวี ปิดบนหลังคาโครงโลหะแบบปิดสนิท ซึ่งการใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการทำหลังคา ทำให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดีแต่รังสีความร้อนแผ่จากภายในตู้อบแห้งจะผ่านออกมาได้น้อย จึงทำให้เกิดผลเรือนกระจก (Greenhouse effect) ความร้อนส่วนใหญ่จึงถูกกักกับอยู่ภายในตู้อบแห้ง นอกจากนี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดี น้ำหนักเบาดัดโค้งได้ง่ายมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี ตู้อบแห้งแบบนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “พาราโบลาโดม” และเพื่อระบายความร้อน หรือน้ำที่ระเหยออกมาจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งในระบบ จึงมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และมีช่องอากาศเข้าเพื่อให้อากาศไหลเข้ามาทดแทนอากาศที่ถูกดูดออก โดยใช้พัดลมกระแสตรง และมีแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้กำลังไฟฟ้ากับพัดลม นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเพราะมีขนาดเล็กกะทัดลัด และยังมีล้อเข็นเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน มีความสูงจากพื้น 90 เซนติเมตร และความกว้าง 85 เซนติเมตร และมีความยาว 110 เซนติเมตร ซึ่งมีความพอดีในการยืนและเอื้อมหยิบวัตถุดิบที่ใช้ในการอบแห้งอย่างลงตัว และเหมาะสำหรับการใช้ในครอบครัว รวมถึงวิสาหกิจชุมชน หรือธุรกิจแปรรูปขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี สมรรถนะของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(แบบเคลื่อนที่) - สามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์สดได้ครั้งละ 3 – 5 กิโลกรัม - อุณหภูมิของอากาศภายในโรงอบแห้งอยู่ในช่วง 40°c-55°c ( ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. ) - การอบที่อุณหภูมิ40°c- 55°cองศาด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์จะทำให้ผลิตภัณฑ์ มีสีสวยงามไม่ซีดจางเหมือนการอบโดยใช้ระบบแก๊ส หรือการตากแดดโดยตรง - ถูกออกแบบให้มีรูปทรง และขนาด สวยงาม - ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและคุณภาพดี ในการผลิต ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และได้อะไร 1. เบาแรงในการทำงาน - ไม่ต้องคอยพลิกคอยเก็บ - ค่าความชื้นน้อยกว่า - ความร้อนสูง คงที่ - ผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก แม้สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย 2. ประหยัด - ประหยัดเวลาในการตาก เพราะแห้งเร็วกว่าตากแดดธรรมดา 3 เท่า - ดูดความชื้นไปพร้อมกับการตาก - ผลิตได้มากขึ้น - ลดต้นทุนการผลิต ด้านแรงงานและพลังงาน - เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 3. สะอาดปลอดภัยไร้ฝุ่นไร้แมลง - สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า - แมลงที่ติดมาด้วยตายหมด เช่น มอด หนอน และแมลงอื่นๆ - ลดการปนเปื้อนจากฝุ่น - เพิ่มช่องทางการจำหน่าย 4. งานออกมาสวย - สีสวย - กลิ่นต้นฉบับ - คงรูป - กรอบ 5. เคลื่อนย้ายได้สะดวก - ไม่เสียพื้นที่ในการจัดวาง - มีล้อเข็นย้ายไปจุดที่ผลิตได้ง่าย 6. ได้มาตรฐานในการผลิต - ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการผลิตแบรนด์สินค้า - เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย