บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

ปลาทูหอม ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) ขนาดใหญ่ (L) ตราเชฟเฮ้าส์

ปลาทูหอม กรรมวิธีและส่วนผสมได้จากธรรมชาติ 100%, ไม่เค็ม, ไม่ใส่วัตถุกันเสีย