อารีรอบ ของหวาน

ของหวาน ผลไม้เชื่อม

เช่น ลอดช่อง เฉาก๊วย ซาหริ่ม ทับทิมกรอบ ผลไม้เชื่อมต่างๆ น้ำเชื่อม น้ำกะทิ น้ำลำไย