แปรรูปและถนอมอาหารบ้านใหม่นาแขม

แปรรูปและถนอมอาหารบ้านใหม่นาแขม


ประเภทสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสถานประกอบการ : คุกกี้ผักเชียงดา และมะขามแก้ว

ลักษณะสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชน

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รูปแบบธุรกิจ : การผลิด

ประเภทอุตสาหกรรม : อาหารและเกษตรแปรรูปสาขา

สาขา : แปรรูปและถนอมอาหารบ้านใหม่นาแขม

ที่ตั้ง : 476/2 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ไม่ได้ระบุ