โรงแรมเจริญสินเพลส

โรงแรมเจริญสินเพลส


ประเภทสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสถานประกอบการ : โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ร้านกาแฟ

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รูปแบบธุรกิจ : บริการ

ประเภทอุตสาหกรรม : ท่องเที่ยวสาขา

สาขา : โรงแรมเจริญสินเพลส

ที่ตั้ง : 116 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ไม่ได้ระบุ