โรงงาน กก ยางพารา

โรงงาน กก ยางพารา


ประเภทสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รายละเอียดสถานประกอบการ : ยางพารา

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รูปแบบธุรกิจ : การผลิด

ประเภทอุตสาหกรรม : ยางพาราและผลิตภัณฑ์สาขา

สาขา : โรงงาน กก ยางพารา

ที่ตั้ง : ไม่ได้ระบุ