บริษัท น้ำแข็งเงิน น้ำแข็งทอง จำกัด

บริษัท น้ำแข็งเงิน น้ำแข็งทอง จำกัด


ประเภทสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รายละเอียดสถานประกอบการ : โรงงานผลิตน้ำแข็งซองใหญ่ สำหรับงานบำรุงรักษาหรือควบคุมอุณหภูมิในกิจการอุตสาหกรรม และงานควบคุมอุณหภูมิสำหรับกิจการประมง เป็นต้น

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รูปแบบธุรกิจ : การผลิด

ประเภทอุตสาหกรรม : อาหารและเกษตรแปรรูปสินค้า/บริการ

น้ำแข็งซอง

น้ำแข็งซอง ความยาวขนาด 60"สาขา

สาขา : บริษัท น้ำแข็งเงิน น้ำแข็งทอง จำกัด

ที่ตั้ง : 95/8 หมู่4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000