วิสาหกิจชุมชนเกษตรไทยลื้อทุ่งสามหมอน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรไทยลื้อทุ่งสามหมอน


ประเภทสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสถานประกอบการ : ผลิตและจัดจำหน่าย ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์ ผักปลอดสารเคมี สินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าทอไทลื้อ

ลักษณะสถานประกอบการ : วิสาหกิจชุมชน

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รูปแบบธุรกิจ : การค้า

ประเภทอุตสาหกรรม : อาหารและเกษตรแปรรูปสินค้า/บริการ

ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์อินทรีย์

ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์อินทรีย์สาขา

สาขา : วิสาหกิจชุมชนเกษตรไทยลื้อทุ่งสามหมอน

ที่ตั้ง : 18 ม.7 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140