แฟมมิลี่ เฮลท์ แคร์ สหคลินิก

แฟมมิลี่ เฮลท์ แคร์ สหคลินิก


ประเภทสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รายละเอียดสถานประกอบการ : สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน ให้บริการตรวจ-รักษาโดยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบัน

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รูปแบบธุรกิจ : บริการ

ประเภทอุตสาหกรรม : บริการด้านสุขภาพสาขา

สาขา : แฟมมิลี่ เฮลท์ แคร์ สหคลินิก

ที่ตั้ง : 324,326 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700 ไม่ได้ระบุ