์ุบริษัท ฉือหัง ฟู้ดส์ อินดัสทรี้ จำกัด

์ุบริษัท ฉือหัง ฟู้ดส์ อินดัสทรี้ จำกัด


ประเภทสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รายละเอียดสถานประกอบการ : สถานที่ผลิตอาหารแช่แข็งโปรตีนจากพืช

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รูปแบบธุรกิจ : การผลิด

ประเภทอุตสาหกรรม : อาหารและเกษตรแปรรูปสาขา

สาขา : ์ุบริษัท ฉือหัง ฟู้ดส์ อินดัสทรี้ จำกัด

ที่ตั้ง : 112 หมู่ที่10 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130