โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค

โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค


ประเภทสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รายละเอียดสถานประกอบการ : ไม่ได้ระบุ

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บริษัทจำกัด

รูปแบบธุรกิจ : การผลิด

ประเภทอุตสาหกรรม : รองเท้าและเครื่องหนังสาขา

สาขา : โกลด์ซิตี้ ฟุตเทค

ที่ตั้ง : 78 หมู่ 5 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000