ไหม ไหมไอศรีม

ไหม ไหมไอศรีม


ประเภทสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสถานประกอบการ : ประกอบกิจการขายไอศครีม

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รูปแบบธุรกิจ : การค้า

ประเภทอุตสาหกรรม : อาหารและเกษตรแปรรูปสาขา

สาขา : ไหม ไหมไอศรีม

ที่ตั้ง : ร้อยเอ็ด