ไหมไหมไอศครีม2

ไหมไหมไอศครีม2


ประเภทสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสถานประกอบการ : ขายไอศครีม

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รูปแบบธุรกิจ : การค้า

ประเภทอุตสาหกรรม : อาหารและเกษตรแปรรูปสาขา

สาขา : ไหมไหมไอศครีม2

ที่ตั้ง :