ไหล่หินเซรามิก

ไหล่หินเซรามิก


ประเภทสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสถานประกอบการ : เซรามิก

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รูปแบบธุรกิจ : การผลิด

ประเภทอุตสาหกรรม : เซรามิกส์และแก้ว



สาขา

สาขา : ไหล่หินเซรามิก

ที่ตั้ง : 211 ม.2 ต.ไหล่หิน อ.เการะคา จ.ลำปาง ไม่ได้ระบุ