ไชยาครกไม้

ไชยาครกไม้


ประเภทสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รายละเอียดสถานประกอบการ : ครกไม้

ลักษณะสถานประกอบการ : SMEs

ประเภทการจดทะเบียนสถานประกอบการ : บุคคลธรรมดา

รูปแบบธุรกิจ : การผลิด

ประเภทอุตสาหกรรม : ผลิตภัณฑ์จากไม้และเครื่องเรือนสาขา

สาขา : ไชยาครกไม้

ที่ตั้ง : 106/1 ม.6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ไม่ได้ระบุ