ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ยุค 4.0” จังหวัดเพชรบูรณ์


เนื้อหา

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs ยุค 4.0” ภายใต้กิจกรรมการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษิต อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์