จะสามารถติดต่อเราได้อย่างไร ?


หากคุณกำลังมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ คุณสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางต่อไปนี้ ทางเรายินดีและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ


ติดต่อ


  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • โทร 02 202 4419 Fax 02 354 3275
  • info.rismep@gmail.com

ที่ตั้ง


  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ