บริการเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3


เนื้อหา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายย่อย กู้ได้ตั้งแต่ หลักหมื่น ถึง 2 ล้านดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนสูงสุด 10 ปี สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ☎️เบอร์โทรติดต่อ 056-613161