ปัตตานีผนึกกำลังเครือข่าย RISMEP สู่การส่งเสริมและพัฒนา SMEs


เนื้อหา

วันที่ 17 ธ.ค. 63 : ศภ.11 พร้อมด้วย กข.กสอ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สอจ. ปัตตานี และหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 16 หน่วยงาน จัดการประชุมทำแผนปฏิบัติการ(action plan) ภายใต้กิจกรรมยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP ณ ห้องประชุม สอจ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมโดยในช่วงแรกเป็นการแนะนำตัว ของหน่วยงานในเครือข่าย จากนั้นเป็นชี้แจงผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ RISMEP ปี 2564 ตามแนวทางการดำเนินโครงการ แนวทางที่ 2 และการใช้งานระบบ RISMEP ในการส่งต่อบริการ โดย กข.กสอ. จากนั้นเป็นการทำ workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)และในช่วงท้ายของการประชุมเป็นการ นำเสนอ เคสช่วยเหลือผู้ประกอบการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งต่อบริการให้ความช่วยเหลือภายในเครือข่าย RISMEP ปัตตานี โดยได้เคสที่จะดำเนินการร่วมกันจำนวน 5 เคส และจะนัดหมายออกหน่วยให้บริการร่วมกัน ต่อไปโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม