กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ นำอุตสาหกรรมไทย “Fight Covid-19” แบบดีพร้อม (DIProm)


เนื้อหา

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ นำอุตสาหกรรมไทย “Fight Covid-19” แบบดีพร้อม (DIProm) ???? อยากรอด ต้องรู้ ✌️! ! ร่วมสู้โควิด-19 ???? สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดคลัสเตอร์โรงงาน ทั้งยังสามารถพยุงธุรกิจให้เดินต่อได้ ✌️ พบกับ #9หัวข้อที่ต้องรู้ พร้อมแนวทางการบริหารองค์กรในการลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฟังกันสด ๆ ทั้ง 5 วัน ผ่านทาง Facebook Live : DIProm Station - สถานีดีพร้อม (10-11, 14-15 และ 18 มิถุนายน 2564) ✌️ เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนและถอดบทเรียน จากสถานประกอบการที่ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 มาได้จริงในหลากหลายรูปแบบ ประยุกต์ใช้ ✅ #ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ✅ #การใช้เทคโนโลยีลดความแออัด และ ✅ #แนวปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยท่านสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจได้ด้วยตนเอง ???? ???? ลงทะเบียนเข้ากลุ่มเพื่อรับฟังความรู้และร่วมเป็นเครือข่าย #DIPromFightCovid-19 ได้ที่ https://shorturl.asia/woCIE แล้วพบกันนะคะ ???? https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZWkEylqsCaS.../viewformโดย : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม