ค้นหาองค์กร

ค้นหา

จังหวัด

จังหวัด รวม
ทั้งหมด 314 องค์กร
ประเภท รวม
หน่วยงานราชการ 171 องค์กร
หน่วยงานเอกชน 56 องค์กร
รัฐวิสาหกิจ 4 องค์กร
สถานศึกษา 52 องค์กร
สถาบันการเงิน 31 องค์กร
หน่วยงานในกำกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยงานเครือข่าย ที่ปรึกษา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 53 ราย 354 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 31 ราย 208 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร 18 ราย 110 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี 1 ราย 28 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น 14 ราย 255 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 21 ราย 26 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 3 ราย 126 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี 20 ราย 33 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 19 ราย 58 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 36 ราย 291 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 40 ราย 79 ราย