ค้นหาองค์กร

ค้นหา

จังหวัด

จังหวัด รวม
ทั้งหมด 316 องค์กร
ประเภท รวม
หน่วยงานราชการ 171 องค์กร
หน่วยงานเอกชน 56 องค์กร
รัฐวิสาหกิจ 6 องค์กร
สถานศึกษา 52 องค์กร
สถาบันการเงิน 31 องค์กร
หน่วยงานในกำกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยงานเครือข่าย ที่ปรึกษา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 53 ราย 356 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 31 ราย 208 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร 18 ราย 115 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี 1 ราย 28 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จังหวัดขอนแก่น 14 ราย 255 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 40 ราย 106 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 3 ราย 126 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี 41 ราย 420 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี 26 ราย 333 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 36 ราย 296 ราย
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา 42 ราย 84 ราย